PRIBATITASUN POLITIKA

ARANTZAKO ATERPEA

Pribatitasun politika

PRIBATUTASUN-POLITIKA

Politika hau, Arantzako Aterpea zerbitzuak eta gure web-a erabiltzen dutenak informatzera zuzendua dago.

Zein da dokumentu honen helburua?

Indarrean dagoen Datu Pertsonalen Babesari buruzko araudia eta, batez ere, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua betez, jakinarazten dizugu Arantzako Aterpeak webgune honen bidez ematen dizkiguzun edo cookie-en bitartez gorde daitezkeen datu pertsonalak tratatuko dituela, jarraian adierazten diren helburuekin.

Zein da datuen arduraduna?

Tratamenduaren arduraduna: Xabier Zugarramurdi Alzuri, 33424077-V, Larreta 5 (31791 Arantza), aterpea@arantza.net

Zertarako tratatzen ditugu datuak?

Arantzako Aterpeak, interesdunek ematen diguten informazioa tratatzen dugu helburu espezifiko bat kudeatzeko. Datu pertsonalen tratamendua eskatzen duten helburu espezifikoen eremuan burutzen diren ekintzen artean, gure aterpera datozen bezeroen beharrei erantzutea da.
Ez da erabaki automatizaturik hartuko, bidalitako datuak oinarri hartuta.
Jasotako datuak bakarrik tratamenduaren helburua eta kasu berezi bakoitzean indarrean dauden legeak betetzeko behar den denboran zehar gordeko dira.
Jasotako datuak ez dira hasieran adierazitako beste tratamendu ezberdinetan erabiliko, interesdunaren aurretiko baimena lortzen baldin ez bada.
Jasotako datuak ez dira hasieran adierazitako beste tratamendu ezberdinetan erabiliko, interesdunaren aurretiko baimena lortzen baldin ez bada.
Zeintzuk dira jasotako datuak?

  • Nortasun-datuak

Oro har, ez dira maila bereziko datuak tratatzen. Mota honetako datuak egin behar den tratamenduagatik beharrezkoak izanez gero, interesdunaren aurretiko baimena eskatuko da eta horretarako aurreikusita dauden segurtasun neurri bereziak hartuko dira.
Honekin batea, eta gure web orriari dagokionez:

  • Gure webgunearen bidez harremanetarako emandako baliabideak eman dizkiguzun edonolako kontaktu, zerbitzu, informazio, zalantza, iradokizun edo erreklamazio eskaerei erantzuteko erabiliko dira.

Halaber, jakinarazi nahi dizugu Arantzako Aterpeak gure webgunearen bidez emandako informazioa erabili ahal izango duela ikerketak eta estatistika-analisiak egiteko.

Zertan oinarritzen ditugu datuen tratamenduak?

Zure datuen tratamenduaren oinarri legala bi alderdien arteko adostasuna da. Egin behar den tratamenduak errekeritzen badu, zerbitzu-kontratu bat sortuko da. Kontratu honen egikaritzea aurrez aurkeztutako eskaintzan agertzen diren datuen tratamenduaren oinarri legala izango da, eskaintzaren baldintzek xedatzen duten gisan.

Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Jasoak izan ziren helburuak bete arte gordeko ditugu.
Ondoren, datuen erabileragatik egon daitezken kexa eta erreklamazioak ebatzi arte.

Segurtasuna
Arantzako Aterpeak tratamendu bakoitzerako beharrezkoak diren datu pertsonalak babesteko segurtasun neurriak hartu ditu eta bere eskueran dauden baliabide eta neurri tekniko eta antolatzaile guztiak abiarazi ditu. Arantzako Aterpeari emandako datu pertsonalen galera, erabilera txarra, aldaketa, baimenik gabeko atzipena eta lapurreta saihesteko.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

Legeak behartzen ez badu, datuak ez dira bitartekoei jakinaraziko. Hauxe beharrezkoa izanez gero, Arantzako Aterpeak zure baimena eskatuko dizu.
Hauek dira aurrikusten diren komunikazioak:

  • Prozesu Administratibo eta Judizialetako erakundeei (beharrezkoa balitz)
  • Epaitegi eta Auzitegie (beharrezkoa balitz) .
  • Legez behartuak egongo ginatekeen erakunde edo autoritateei.

Nola egikaritu ditzazket nire eskubideak?
Nahi duenak galdetu dezake bere datu pertsonalak tratatzen diren ala ez. Horrez gain, Datuak Babesteari buruzko Araudi Orokorraren arabera, interesdunak eskubide hauek ditu:

  • Bere datuak atzitzeko.
  • Bere datuak zuzendu edo ezabatu daitezela eskatzeko.
  • Bere datuen tratamendua mugatzeko.
  • Bere datuak eramateko.
  • Bere datuen tratamenduari uko egiteko.

Ahal bezain laster erantzungo diegu zure eskaerei, gehienez ere eskaera jaso eta hilabeteko epean. Beharrezkoa den kasuetan, epe hori bi hilabetekoa izan daiteke, eskaera kopuruaren eta horien konplexutasunaren arabera. Arantzako Aterpeak luzapen horren berri emango dio interesdunari, eskaera jaso eta hilabete igaro baino lehen.
Interesdunak edozein momentutan eska dezake merkataritza-jakinarazpen gehiagorik ez bidaltzeko, eta horrek ez du ondoriorik izango kontratatuta duen zerbitzuan. Aipatutako eskubideak erabiltzeko, interesdunak idatziz eskatu beharko du, aterpe@arantza.net helbide elektronikoan edo Larreta 5, 31791 Arantza, helbidera idazkia bidalita.
Zalantzaren bat izanez gero, Arantzako Aterpearen Datuak Babesteko ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke helbide elektroniko honen bitartez: aterpe@arantza.net
Interesdunak erreklamazioa jarri ahal izango du Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan (AEPD), hura arduratzen baita Espainian datuen babesa gainbegiratzeaz eta kontrolatzeaz.

Scroll Up
Left Menu Icon